Loodusmaastiku genereerimine liitreaalsuses

Nimi
Andre Ahuna
Kokkuvõte
Käesolev bakalaureusetöö kirjeldab nutiseadme liitreaalsusrakenduse arendamist ja analüüsi. Loodud rakendus võimaldab nutiseadmega skaneerida keskkonda ning genereerida skaneeritud alale kasutajat ümbritsevaid objekte arvesse võtva loodusmaastiku. Kirjatöös tutvustatakse kasutatud tehnoloogiaid ning põhjendatakse nende valikut, selgitatakse süsteemi arhitektuuri ja info samm-sammulist töötlemist ning viimaks antakse hinnang rakenduse jõudlusele ja ettepanekuid edasisteks arendusteks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Madis Vasser
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF Lisad