arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Loodusmaastiku genereerimine liitreaalsuses
Nimi Andre Ahuna
Kokkuvõte Käesolev bakalaureusetöö kirjeldab nutiseadme liitreaalsusrakenduse arendamist ja analüüsi. Loodud rakendus võimaldab nutiseadmega skaneerida keskkonda ning genereerida skaneeritud alale kasutajat ümbritsevaid objekte arvesse võtva loodusmaastiku. Kirjatöös tutvustatakse kasutatud tehnoloogiaid ning põhjendatakse nende valikut, selgitatakse süsteemi arhitektuuri ja info samm-sammulist töötlemist ning viimaks antakse hinnang rakenduse jõudlusele ja ettepanekuid edasisteks arendusteks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Madis Vasser
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad