Informaatikaõpe II ja III kooliastmes Tartumaa koolide näitel

Nimi
Arnold Veltmann
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö põhieesmärgiks on anda ülevaade informaatikaõppe hetke-seisundist Tartumaa üldhariduskoolide II ja III kooliastmes ning lahata õppe võimalikke puudujääke. Täpsemalt uuritakse, millisel kujul ja millises mahus informaatikat õpetatakse ning kas ja mil määral on tarvilik erinevate koolide vahel õpet ühtlustada. Veel enam soovitakse anda vastus küsimusele, kas informaatika peaks olema riiklikus õppekavas kohustuslik õppeaine ning kas programmeerimine peaks olema selle osa. Küsimustele vastuste leidmiseks analüüsitakse koolide kodulehtedelt leitavaid avalike andmeid ning viiakse läbi intervjuud erinevate Tartumaa koolide õpetajate ja õppejuhtidega.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Reelika Suviste
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF