The Analysis of the Old Website and Creation of a New One for Siivous Puhastus

Name
Marten Kuusmann
Abstract
Bakalaureusetöö on rakenduslik töö ning selle eesmärk on luua uus ja kaasaegne veebileht ettevõttele Siivous Puhastus OÜ. Bakalaureusetöö koosneb vana veebilehe analüüsist, kasutatud tehnoloogiate ja tööriistade kirjeldusest, uue veebilehe loomisprotsessist ja uue veebilehe kirjeldusest.
Graduation Thesis language
Estonian
Graduation Thesis type
Bachelor - Computer Science
Supervisor(s)
Vambola Leping
Defence year
2021
 
PDF