arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Vana veebilehe analüüs ja uue loomine ettevõttele Siivous Puhastus OÜ
Nimi Marten Kuusmann
Kokkuvõte Bakalaureusetöö on rakenduslik töö ning selle eesmärk on luua uus ja kaasaegne veebileht ettevõttele Siivous Puhastus OÜ. Bakalaureusetöö koosneb vana veebilehe analüüsist, kasutatud tehnoloogiate ja tööriistade kirjeldusest, uue veebilehe loomisprotsessist ja uue veebilehe kirjeldusest.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2021
PDF