Kõnekorpuste audiofailide automaatne eeltöötlus kõnesünteesi treenimiseks

Nimi
Andreas Teder
Kokkuvõte
Kõnekorpustes võib esineda liigset vaikust, mis vähendab kõnekorpustel treenitud kõnesünteesi mudelite kvaliteeti. Käsitsi vaikuse eemaldamine on pikk protsess, kuid liiga lihtsad automaatsed meetodid võivad tekitada teisi defekte. Selle bakalaureusetöö eesmärk on luua erinevaid meetodeid kasutav programm, mis automaatselt eemaldaks kõnekorpustest vaikust ilma defekte loomata. Programmis on rakendatud energiat ja nullpunktimäära kasutav meetod ning akustilisi mudeleid kasutav meetod. Programmiga eeltöödeldakse kolme eestikeelset kõnekorpust, millest kahte kasutatakse kõnesünteesi mudelite treenimisel. Nii eeltöötluse kui ka kõnesünteesi mudelite kvaliteeti hinnatakse ja analüüsitakse. Selgus, et mõlemad meetodid parandavad kõnekorpuste kvaliteeti, kuid akustiline mudel annab üldjuhul parema tulemuse.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Liisa Rätsep
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF