Informaatikaõppes andeka õpilase märkamine ja toetamine

Nimi
Kristina Lillo
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada Tartumaa üldhariduskoolide õpetajate arusaam informaatikas andekatest õpilastest, nende toetamise meetoditest, andekate õpilaste väljunditest ning ka õpetajate endi vajadustest andeka lapse toetamiseks. Uurimuse raames viidi läbi neli intervjuud Tartumaa üldhariduskoolide informaatikaõpetajatega, kes tõid enda kogemuse põhjal välja informaatikas andekate õpilaste omadused, nende toetamiseks kasutatavad parimad õppemeetodid ja väljundid Eestis. Intervjuude tulemustest selgus, et andekad õpilased paistavad silma eelkõige suure huviga õppeaine vastu ja omamoodi lahenduskäikudega, kuid andekatega tegelemine toimub suures osas õpetajate enda vabast ajast. Intervjueeritavate arvates on Eestis informaatikas õpilastele piisavalt väljundeid, kuid nad ise tundsid puudust põhjalikest õppematerjalidest ja andekusega (sh erialase andekusega) seotud koolitustest.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Reelika Suviste
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF