DevOps ja selle rakendatavuse uuring Põhja-Eesti Regionaalhaiglas

Nimi
Siim-Morten Ojasalu
Kokkuvõte
DevOps on veel päris uus võrreldes teiste tarkvaraarendusmeetoditega. Selle loomisel püüti vältida varasemate metoodikate vigu ning sellepärast on DevOps arenenud üheks populaarseimaks ja tõhusaimaks metoodikaks. Seda kasutavad mitmed suured tehnoloogiaettevõtted üle kogu maailma. Töö eesmärgiks on uurida DevOps’i teooreetilist poolt – kirjeldada selle olemust ja kasutust ettevõttes ning seejärel luua võimalik lahendus vastava metoodika integreerimiseks Põhja-Eesti Regionaalhaigla IT-teenistusse. Selleks koostab autor IT-teenistuse praeguse olukorra kohta analüüsi, toob välja hetkel esinevad probleemid ja annab hinnangu, kuidas võiks DevOps tulla kasuks sealses keskkonnas. Lõpetuseks koostab autor plaani, mille abil on samm-sammult võimalik DevOps’i IT-teenistusse integreerida ja arendusmetoodikat muuta.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Pelle Jakovits
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF