Tööriist Lanelet2 täppiskaartide loomiseks

Nimi
Karl-Johan Pilve
Kokkuvõte
Tartu Ülikoolis tegeleb isejuhtivaid sõidukeid puudutava teadus- ja arendustööga isejuhtivate sõidukite labor. Kuna tänapäevased isejuhtivad autod vajavad sõitmiseks detailset täppiskaarti, siis loodi isejuhtivate sõidukite laboris töövahend selliste kaartide joonistamiseks ning kaardistati ka esmased testrajad Tartu ja Tallinna tänavatel. Selle vektorkaardi põhjal genereeritakse isejuhtiva sõiduki tarkvarale sobiv Autoware vector map formaadis kaart. Isejuhtivate sõidukite labor soovib testida Lanelet2 kaardiformaati, kuna sellel on mitmeid eeliseid Autoware vector map formaadi ees.
Käesoleva bakalaureusetöö raames loodi tööriist, mis teisendab isejuhtivate sõidukite labori vektorkaardi Lanelet2 formaadis täppiskaardiks. Töös antakse ülevaade täppiskaartide ja Lanelet2 formaadi olemusest. Seejärel kirjeldatakse loodud tööriista tehnilist teostust ja tuuakse välja arendustöö käigus tekkinud probleemid. Lõpetuseks tutvustatakse tööriistaga genereeritud kaardi testimist ja analüüsitakse võimalusi tööriista täiendamiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tambet Matiisen, Edgar Sepp
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF