Muusikateose automaatne kirjeldamine loomulikus eesti keeles

Nimi
Maria Pibilota Murumaa
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on luua veebirakendus, mis võimaldab kasutajal kirjeldada üles laaditud või YouTube’i veebilingina esitatud muusikateost loomulikus eesti keeles. Töös antakse ülevaade olemasolevatest alternatiividest, tutvustatakse valminud rakendust ning selle funktsionaalsust ja tuuakse välja liidese edasiarendamise võimalused.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Aller
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF