arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Muusikateose automaatne kirjeldamine loomulikus eesti keeles
Nimi Maria Pibilota Murumaa
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on luua veebirakendus, mis võimaldab kasutajal kirjeldada üles laaditud või YouTube’i veebilingina esitatud muusikateost loomulikus eesti keeles. Töös antakse ülevaade olemasolevatest alternatiividest, tutvustatakse valminud rakendust ning selle funktsionaalsust ja tuuakse välja liidese edasiarendamise võimalused.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Aller
Kaitsmise aasta 2021
PDF