Heakskiitmise testimise töötoa koostamine ja läbiviimine Proeksperdis

Nimi
Kaspar Raid
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk on heakskiitmise testimise (ingl approval testing) töötoa koostamine ja läbiviimine ettevõttes Proekspert. Töötoa peamine eesmärk on õpetada osalejatele teadmisi ja oskusi heakskiitmise testimise rakendamiseks oma igapäevatöös. Osalejad saavad oskusi, kuidas muuta pärandkoodi paremini hallatavaks ning teadmisi heakskiitmise testimise eelistest ja puudustest võrreldes assert-lausetel põhineva testimisega. Bakalaureusetöö teoreetilises osas tuuakse ülevaade tarkvara testimisest ning pärandkoodi olemusest. Lisaks keskendutakse pärandkoodi ennetamisele ja tutvustatakse heakskiidu testimise metoodikat pärandkoodi paremini hallatavaks tegemiseks. Tagasisidele tuginedes võib öelda, et osalejad pidasid töötuba vajalikuks ning õppisid uusi oskusi igapäevatöös rakendamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl, Lars Eckart
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF