Jahitegevust toetava Android-rakenduse moderniseerimine Kotlinis

Nimi
Kristofer Käosaar
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on luua uus versioon Traxby OÜ jahipidamise rakendusest Huntloc, mis oleks modernne ja lihtsasti hooldatav. Analüüsitakse Kotlini eeliseid üle Java Androidi rakendust arendades. Töö sisaldab olemasoleva rakenduse analüüsi, Java ja Kotlini võrdlust ja rakenduse arhitektuurse mustri valimise väljaselgitamist. Valminud rakendust võrdleti olemasoleva lahendusega, et selgitada välja, kas täideti töö eesmärk. Selleks analüüsiti mõlemasse rakendusse samade funktsionaalsuste lisamist. Toodi välja lisatud või muudetud klasside, meetodite ja koodi ridade arvud ning arendaja kogemuse kirjeldus ja arendamisele kulunud aeg.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jakob Mass
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF