arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Inimlik kiirus kurvides
Nimi Eduard Rudi
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk oli leida võrrand, mille sisendiks on joone kõverus ja tagastab teelõigu kiiruse, mis on konstrueeritud inimese juhtimisandmete põhjal. Töös antakse lühiülevaade tänapäeva isejuhtimisüsteemi tarkvara ehitamise lähenemistest. Samuti tutvustatakse varasemaid uuringuid. Töös kirjeldatakse põhjalikult andmete töötlemisest ning mida nendega tehti. Kirjeldatakse detailselt lahti, kuidas võrrand implementeeriti Autoware’i ja kuidas algoritm arvutab kiirused mingi teekonnale. Lõpuks antakse ülevaade testimise tulemustest.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Tambet Matiisen
Kaitsmise aasta 2021
PDF