Eestikeelse häälassistendi raamistiku loomine

Nimi
Jürgen Leppsalu
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö raames loodi eestikeelse häälassistendi raamistik nutiseadme rakendusena. Kui häälassistendi terviklik süsteem suudab käskluse põhjal tuvastada tegevuse ja selle teostada, siis raamistik sooritab vaid esimese osa sellest protsessist: käskluse seostamise tegevusega. Tarkvara testiti vabatahtlikega, kes esitasid süsteemile häälkäsklusi ning selle käigus hinnati toimingute tuvastamise täpsust ning uuriti süsteemi kitsaskohti. Kergemad vead, mis esinesid testide käigus, parandati lõputöö raames. Süsteemi edasiseks parendamiseks pakuti välja edasiarendusvõimalusi, mis laiendaksid loodud töö funktsionaalsust.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Aller
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF