arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eestikeelse häälassistendi raamistiku loomine
Nimi Jürgen Leppsalu
Kokkuvõte Bakalaureusetöö raames loodi eestikeelse häälassistendi raamistik nutiseadme rakendusena. Kui häälassistendi terviklik süsteem suudab käskluse põhjal tuvastada tegevuse ja selle teostada, siis raamistik sooritab vaid esimese osa sellest protsessist: käskluse seostamise tegevusega. Tarkvara testiti vabatahtlikega, kes esitasid süsteemile häälkäsklusi ning selle käigus hinnati toimingute tuvastamise täpsust ning uuriti süsteemi kitsaskohti. Kergemad vead, mis esinesid testide käigus, parandati lõputöö raames. Süsteemi edasiseks parendamiseks pakuti välja edasiarendusvõimalusi, mis laiendaksid loodud töö funktsionaalsust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Aller
Kaitsmise aasta 2021
PDF