Wi-Fi positsioneerimise süsteem

Nimi
Geio Illus
Kokkuvõte
Käesoleva töö tulemusel on loodud andmebaas Wi-Fi ruuterite ja nende signaalide tugevustega maja erinevates osades Delta hoones. Andmete kogumiseks on loodud programm, et ligipääsupunkte kaardistada. Lisaks kaardistamisele on kontseptsiooni tõestamiseks loodud ka skript, mis üritab kindlaks määrata inimese asukohta antud hoones.
Programm on kirjutatud kasutades Python programmeerimiskeelt ning MySQL andmebaasi, kuhu salvestatakse andmed.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Danielle Melissa Morgan
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF Lisad