arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Wi-Fi positsioneerimise süsteem
Nimi Geio Illus
Kokkuvõte Käesoleva töö tulemusel on loodud andmebaas Wi-Fi ruuterite ja nende signaalide tugevustega maja erinevates osades Delta hoones. Andmete kogumiseks on loodud programm, et ligipääsupunkte kaardistada. Lisaks kaardistamisele on kontseptsiooni tõestamiseks loodud ka skript, mis üritab kindlaks määrata inimese asukohta antud hoones.
Programm on kirjutatud kasutades Python programmeerimiskeelt ning MySQL andmebaasi, kuhu salvestatakse andmed.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Danielle Melissa Morgan
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad