Juturoboti loomine Tartu Ülikooli Delta õppehoonesse

Nimi
Rauno Jaaska
Kokkuvõte
Töö eesmärk on Tartu Ülikooli Delta õppehoone külastajaid abistava ingliskeelse juturoboti loomine raamistiku Rasa Open Source abil. Töös on toodud välja valdkonna hetkeseis olemasolevate tehnoloogiate ja lahenduste võtmes, antud ülevaade loodud juturobotist ning põhjendatud tehtud valikuid. Töö väljundiks on juturoboti lähtekood, mis sisaldab juturoboti treenimisandmeid, juturoboti lisakomponente, varundatud andmebaasi, andmebaasi uuendamise skripte, juturoboti tööks vajalike süsteemiteenuste konfiguratsioonifaile ja juturoboti käivitusjuhist.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Mark Fišel
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF