Haiguste geneetiliste korrelatsioonide arvutamine LD-skoori regressiooni meetodiga

Nimi
Kermo Saarse
Kokkuvõte
Geneetiline korrelatsioon on suurus, mis võimaldab hinnata kahe või enama haiguse ühist geneetilist algpõhjust. Selles töös kasutatakse Tartu Ülikooli Geenivaramu andmete peal LD-skoori regressiooni meetodit, mis võimaldab geneetilisi korrelatsioone arvutada ülegenoomsetest assotsiatsiooniuuringutest saadud andmete põhjal. Töö käigus tuli välja, et suur osa andmetest ei sobinud meetodi jaoks ning edukalt arvutatud korrelatsioonide seast osutusid väga vähesed statistiliselt oluliseks. Kui neid geneetilisi korrelatsioone võrreldi suhteliste riskidega, ilmnes positiivne korrelatsioon. Seega on töö põhisõnum see, et edaspidi tuleb taolistes uuringutes kasutada suuremaid valimeid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Kaur Alasoo, Jaanika Kronberg
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF