Valikmooduli „Andmebaasi päringud“ koostamine gümnaasiumiastmele

Nimi
Siim Tanel Laisaar
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk on koostada andmebaasi päringuid tutvustav 10-tunnine valikmoodul gümnaasiumiastmele, järgides ümberpööratud klassiruumi metoodikat. Valikmooduli digiõppematerjal on mõeldud toetama Eesti gümnaasiumi informaatika ainekava kursust „DigiTaru ehk digilahenduse arendusprojekt“ valinud õpilasi. Täpsemalt on õpilastel tarvis tuge selle kursuse raames mingisuguse tarkvara või riistvara projekti prototüübi loomisel. Valikmooduli õppematerjal koostati vastavalt Merrilli õppedisaini mudeli printsiipidele. Bakalaureusetöö tulemusena valmis Pressbooksi keskkonnas olevasse e-õpikusse „Lisamoodulid“ 1 sissejuhatav peatükk ning 10 sisupeatükki koos kümnete kontrollküsimuste ja näidisülesannetega. Tagasiside põhjal võib valminud õppematerjale hinnata kvaliteetseks ning on põhjust uskuda, et neist on gümnaasiumiastme õpilastele kasu.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Piret Luik, Tauno Palts
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF