Andmebaase tutvustava valikmooduli koostamine gümnaasiumiastmele

Nimi
Aveli Klaos
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärgiks on koostada andmebaase tutvustav 10-tunnine valikmoodul gümnaasiumiastmele. Töö tulemusena valmis kümnest peatükist koosnev digiõpiku vormis õppematerjal, mille esimesed kaheksa peatükki annavad valikmooduli läbinule algteadmisedandmebaasidest ning nende loomisest ning kaks viimast peatükki õpetavad valikmooduli läbinule andmebaasi haldussüsteemi PostgreSQL kasutamist Pythoni mikroraamistikuga Flask. Lisaks sellele valmisid bakalaureusetöö tulemusena andmebaase tutvustava valikmooduli tunnimaterjalid, mille eesmärgiks on anda suuniseid tunnis tehtavale tööle valikmoodulit õpetades.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Piret Luik, Tauno Palts
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF