Nimisõnade klasterdamine vastavalt neid kirjeldavatele omadussõnadele

Nimi
Birgit Sõrmus
Kokkuvõte
Omadussõnade kasutus annab lisainformatsiooni nendega seotud nimisõnade kohta. See võimaldab kokku grupeerida sarnaste omadustega nimisõnu. Antud töö eesmärgiks on kasutada kolme erinevat meetodit, et klasterdada nimisõnu vastavalt nendele omadussõnadele, millega neid tekstides kirjeldatakse. Klasterdamiseks on kasutatud Jaccardi sarnasust koos spektraalklasterdusega, mittenegatiivset maatriksi faktorisatsiooni ning Dirichlet’ peitlahutust. Klasterdamise tulemusena saadakse nimisõnade grupid ning analüüsitakse klastritesse kuuluvate sõnade seotust ning seda, millised omadused milliste sõnade jaoks on keelekasutuses olulised.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Laur
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF