Tuvastamine kui tee leidmine energiapõhiste mudelite abil

Nimi
Henri Harri Laiho
Kokkuvõte
Inimeste nägemisvõime suudab tuvastada keerulisi mustreid vikerkesta kaudu saabuvatest mitmestest vaatlustest. Usutakse, et meie nägemine koosneb madalatasemelistest protsessidest, mis pakuvad välja seletusi vaatlustele, ning kõrgematasemelistest süsteemidest, mis valivad neist kõige usutavama seletuse. Võrreldavaid üldistamisvõimet ja töökindlust parandavaid mehhanisme pole kasutusel selle töö kaasaegsetes pildituvastuse tehisintellekti lahendustes. See bakalaureusetöö uurib ning pakub välja uudse ajust inspireeritud näotuvastusalgoritmi, mis läheneb ülesandele uue nurga alt: tuvastamist saab vaadelda kui teeleidmisülesannet varjatud esituste vektorruumis. Me näitame lisaks, et tee leidmisel läbitud sammud vastavad mõistlikele kujutistele, mida meie kasutatud mudel teatud mõttes "kujutab ette" teeleidmisprotsessi käigus, ning mis on võrreldavad inimese kujutluspiltidega, mida aju välja pakub vikerkestale saabuva pildi seletuseks. Peale selle me esitame tulemused, mis näitavad, et mõningase algoritmi parameetrite tuunimise järel suudab algoritm suurendada õigete ja valede leitud teede – ajus alateadvuse väljapakutavate seletuste – eristatavust Fisheri diskriminandi suhte kujul kuni 0.14 võrra, mis meie arvates võib vastata mudeli täpsuse kasvule 5-15%.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raul Vicente Zafra, Jaan Aru, Tarun Khajuria
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF