TEKI: veebipõhine õppeplatvorm II kooliastme õpilastele

Nimi
Magnar Aruoja
Kokkuvõte
Veebiõpe on saanud tähtsaks osaks igapäeva hariduses, eriti arvestades praegust COVID- 19 pandeemia tõttu tekkinud olukorda. Hoolimata sellest, et veebis on kättesaadaval pajud erinevad õppeplatvormid, on nende kasutamise ja kättesaadavuse osas kõigi jaoks veel arenguruumi. Ka valitsused, näiteks Eestis, on probleemi märganud ning selle lahendamiseks strateegiaid loonud. Selles magistritöös antakse ülevaade olemasolevatest populaarsematest veebipõhistest õppeplatvormidest ning uue platvormi loomisvajadusest, selle arendamisest ning kasutajatesti tulemustest käsitledes Eestis põhiharidust omandavate II kooliastme õpilaste jaoks suunatud teemasid.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Kuldar Taveter
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF