arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Ettekirjutusprotsessi kaevandamise ja visualiseerimise uurimine
Nimi Andrew James David Bennett
Kokkuvõte Protsessi kaevandamine on kaasaegne valdkond ja see on põhimõtteliselt seotud sündmuste logide ja sellisele sündmuste logile järgnevate tulemuste analüüsimisega. Veelgi uuem on protsesside kaevandamise algus, kus soovitused saadakse masinõppemeetodite abil, mis pärinevad protsesside kaevandamise logidest. Ettevõtte ja tehnoloogia kaasaegsete uuenduste visualiseerimine võib olla keeruline, et tagada standardite ja kasutajate vajaduste rahuldamine. Seega analüüsitakse selles lõputöös ettekirjutusprotsesside kaevandamisest saadud visualiseeringuid ja seda, kuidas juhtpaneeli vormis võib olla võimalik koostada juhtnöörid, et toetada käimasolevat tööd, kasutades ettekirjutuste soovitusi. See võib pakkuda baaskujundust, mida saab kasutada erinevates tööstusharudes või organisatsioonilistes tingimustes, et toetada juhtumeid, kes täidavad oma igapäevaseid ülesandeid, kasutades protsesside kaevandamisest tulenevaid ettekirjutavaid soovitusi.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d) Fredrik Milani and Alexander Nolte
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad