Testistrateegia muutmine monoliitsest rakendusest mikroteenusteks: arved.ee juhtum

Nimi
Tiina Kallas
Kokkuvõte
Belgia ettevõte Unifiedpost Group, mis on alates 2020. aasta septembrist noteeritud Euronext Brüsseli börsil, tegutseb 23 riigis ja ühendab mitut omandatud ettevõtet erinevatel turgudel, sealhulgas Eesti Fitek AS. Unifiedpost Grupi eesmärk on 2021. aastal ühendada kõik väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kasutajad olemasolevatelt platvormidelt, sealhulgas Eesti arved.ee, ühele teenuseplatvormile – Banqup – kaubamärkide ühtlustamiseks, sisemise konkurentsi vähendamiseks ja pakkuda vähem, aga tugevamaid tooteid. Eesti arved.ee rakendusel on palju funktsioone, mis Banqupi rakendusest puuduvad. Enne Eesti klientide migreerimist peab Banqupil samad funktsionaalsused olema. Siiski, enne nende funktsionaalsuste integreerimist Banqup’i rakendusse, tuleb need muuta mikroteenuste arhitektuuriks.
Selles kontekstis on magistritöö eesmärk välja selgitada, kuidas arhitektuuri muudatused mõjutavad testistrateegiat ja mida tuleks muuta, et testistrateegia oleks mikroteenuse arhitektuurile sobivam. Lisaks arhitektuuri muudatustele, mille tulemusel muutub ka arved.ee meeskonna vastutus, mõjutab testistrateegiat ka emaettevõtte "Tööviis" põhimõtete juurutamine.
Magistritöös tuuakse välja arhitektuuris ja organisatsiooni muudatused, mis mõjutavad testimise olemust ja on aluseks testistrateegia muutmiseks. Testistrateegia muutmise protsess jätkub kogu 2021. aasta jooksul, kuni kõik mikroteenused on testimiseks valmis.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Dietmar Alfred Paul Kurt Pfahl, Ksenija Tajur, Andres Lilleste
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF