Laenuprotsesside automatiseerimise ärianalüüs

Nimi
Martin Malinovski
Kokkuvõte
Äriprotsessid on ettevõtte tegevuse alus, mis määravad äri edukuse. Edumeelsed ettevõtted otsivad pidevalt uusi võimalusi oma äriprotsesside tõhustamiseks, et saavutada või säilitada konkurentsieelist, parandada finantsolukorda ja vastata klientide ootustele. Krediidiasutused, sh pangad, ei ole selles osas erandid, sest laenude väljastamine on panga üks põhitegevusalasid. Pangad püüavad oma laenuprotsesse parandada rakendades äriprotsesside juhtimise põhimõtteid läbi protsesside kaardistamise ja optimeerimise. Optimeerimine saavutatakse sageli tarkvaraarendusprojektide kaudu, mille elluviimiseks kasutatakse ärianalüüsi. Eelnevast tulenevalt sõnastati käesolevas magistritöös uurimusküsimus järgnevalt: "Kuidas saab pank tagada tõhusad äriprotsessid, mis võimaldavad suurendada laenumüügi mahtu väiksemate tegevuskuludega“. Uurimisküsimusele vastamiseks rakendati juhtumianalüüsi, mille käigus analüüsiti hetkeolukorda, määratleti tulevikuvisioon, tuvastati alternatiivsed lahendused ja disainiti valitud lahendus. Ärianalüüsi etappide läbimise teel uuriti antud töös automatiseerimisest saadavat kasu laenuärile ja kujundati raamistik võimaliku lahenduse realiseerimiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Fredrik Payman Milani
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF