Mootorsõidukite ja jalgratturite vahelise suhtluse modelleerimine signaliseerimata ülekäigurajal

Nimi
Laura Liis Metsvaht
Kokkuvõte
Liiklusagentide käitumise modelleerimine on autonoomse juhtimise valdkonnas hetkel üks aktuaalsemaid ning väljakutsuvamaid teemasid. Seega, et paremini mõista, kuidas isesõitvad autod jalakäijate ja jalgratturitega suhtlema peaksid on oluline sellele rohkem tähelepanu pöörata. Käesolev uurimus modelleerib esmalt auto ja jalgratturi vahelised interaktsiooni põhinedes hierarhilisele modelleerimis raamistikule [1]. Seejärel genereeritakse erinevad feature-id tuginedes enamjaolt kirjandusele ent osaliselt ka autori soovitustele. Enim olulised feature-id valitakse kasutades F väärtust. Nende feature-te põhjal luuakse logistic regression masinõppe mudel hindamaks auto peatumise tõenäosust. Katse tulemusena saavutab mudel järgmiste feature-tega parima tulemuse: jalgratta kaugus konflikti tsoonist kui auto on interaktsiooni tsooni sisenemas, auto keskmine kiirus interaktsiooni tsoonis, kaugus konflikti tsoonist, kus saavutati minimaalne kiiruse ning minimaalne kiirus interaktsiooni tsoonis. Lisaks näitab uuring ka seost auto kiiruse ning auto peatumise tõenäosuse vahel. Mida kõrgem auto kiirus on seda madalam on tema peatumise tõenäosus. Lisaks mida kaugemal on jalgrattur seda madalam on auto peatumise tõenäosus. Andmete põhjal võib järeldada, et autojuhid, kes tajuvad konflikti situatsiooni, kuid ei peatu lisavad hoopis kiirust juurde, et hoidud jalgratturile tee andmisest. Lisaks indikeerib jalgratturite ühtlane kiirus olenemata konflikti olukorrast, et jalgratturid, kas eeldavad iseenesest, et neid märgati või püüavad ennast kehtestava käitumisega autojuhti peatuma sundida.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Naveed Muhammad, Yar Muhammad
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF