Raiskamise tuvastamine sündmuslogidest

Nimi
Shefali Ajit Sharma
Kokkuvõte
Organisatsioonid täidavad oma äriliste eesmärkide saavutamiseks mitmeid erinevaid äriprotsesse. Sellest tulenevalt otsivad organisatsioonid pidevalt võimalusi selliste protsesside parendamiseks. Üks võimalus protsesside efektiivsuse tõstmiseks on võimaliku protsessis esineva raiskamise tuvastamine ja kõrvaldamine. Analüütikud kasutavad äriprotsesside tuvastamiseks ja analüüsimiseks erinevaid protsessikaeve rakendusi. Protsesside analüüsi ja raiskamise tuvastamise sisendiks on sündmuslogid, mis sisaldavad protsessi täitmise käigus kogutud andmeid. Raiskamise sündmuslogidest tuvastamiseks peavad analüütikud teadma täpselt millele tähelepanu pöörata. Samas raiskamine ilmneb äriprotsessides mitmel erineval moel ning need raiskamised, mille ilmingutega analüütik ei ole tuttav, jäävad analüütiku eest peidetuks. Käesoleva lõputöö eesmärk on tuvastada äriprotsessides esinevate raiskamiste ilmingud ning pakkuda lahendused nende ilmingute sündmuslogidest avastamiseks. Sellel eesmärgil tuvastati 187 antud teemaga seonduvat artiklit ning teostati nende sisuanalüüs. Nende artiklite põhjal toodi esile 8 raiskamise tüüpi ning seejärel koostati nende raiskamise tüüpide tuvastamiseks sobiv raamistik. Seega on käesoleva lõputöö panuseks raiskamise sündmuslogidest tuvastamise raamistik.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Fredrik Milani
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF