Plokiahelal põhinevate lahenduste äriprotsesside ümberkujundamise heuristika

Nimi
Lilit Stepanyan
Kokkuvõte
Plokiahela tehnoloogia avastamine ja juurutamine on toonud maailmale murrangulise tähtsusega muutusi. Sellega seoses otsib ärikeskkond võimalusi antud tehnoloogia rakendamiseks ja lubatud eeliste ärakasutamiseks. Siiski, olemasoleva tehnoloogia asendamine uuema vastu ainuüksi ei paku radikaalseid parendusi. Soovitud tulemuse saavutamiseks tuleb ka olemasolevaid äriprotsesse täiustada ja ümber disainida. sealjuures arvestades plokiahela eripäradega. Käesolev töö keskendub äriprotsesside ümberkujundamise “kuidas” faasiile äriprotsesside ümberkujundamises, selleks et ettevõtetel oleks võimalik rakendada plokiahela tehnoloogiat. Äriprotsesside ümberkujundamise parimaid näiteid analüüsitakse plokiahela tehnoloogia kontekstis ja kohandatakse ümberkujundamise heuristikaga. Kavandatava heuristika rakendamise võimalusi hinnatakse vastavas juhtimisuuringus. Väljatöödeldud heuristika rakendusvõimalusi on hiljem võimalik kasutada juhendina plokiahela äriprotsesside praktilisel ümbertöötlemisel. Käesolev töö keskendub neljale ümberkujundamise alale: (i) plokiahela kasutamine jagatud andmete säilitamise eesmärgil erinevate osapoolte vahel ja sellest tulenevalt ettevõtte siseprotsesside laienemine ettevõtete vahelisteks protsessideks; (ii) nutilepingute rakendamine andmete säilitamiseks, toimingute lõpetamiseks ja alamprotsesside sidumiseks; (iii) andmete edastamine plokiahela kaudu; ja (iv) tokenite kasutamine varahalduses. Töö järeldus koosneb kohandatud lähenemisviisi võimalike piirangute ülevaatamisele ning pakub välja potentsiaalseid võimalusi edasiseks uurimiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d)
Fredrik P.Milani
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF