Ootejärjekordade funktsionaalsuse väljatöötamine üleriigilise digiregistratuuri juurde: juhtumianalüüs

Nimi
Merilin Truuväärt
Kokkuvõte
Rahvastiku vananemine ja suurenev ravivajadus on pannud riike otsima uusi nutikaid ja kulutõhusaid lahendusi tervishoiuteenuste pakkumisel muuhulgas inimkeskse tervishoiu, tervishoiu digitaliseerumise ning valdkondadevaheline koostöö kaudu. Broneerimissüsteemi disainimine ambulatoorses arstiabis eeldab paljude komponentide läbimõtlemist ning taustsüsteemiga arvestamist. Veebipõhistel vastuvõtuaegade broneeringusüsteemidel on suur potentsiaal vastuvõttude tõhusamaks korraldamiseks ning patsientide rahulolu suurendamiseks tervishoiusüsteemiga.
Töös leiavad kirjeldamist üleriigilise digiregistratuuri juurde loodava ootejärjekordade funktsionaalsuse protsessid ja kasutajakogemus ning ootejärjekordade katseprojekti elluviimiseks minimaalse töötava toote nõuded ja näitajad, mille põhjal oleks võimalik hankida tehniline lahendus ootejärjekordade rakendamiseks katseprojektis ja katseprojekti tulemuslikkust hinnata.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Frederik Payman Milani, PhD
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF