Ehitatud emotsiooni teoorial põhinev emotsioonide ülesehituse simulatsiooni loomine

Nimi
Alar Kirikal
Kokkuvõte
Emotsioonide mõistmine on arvutite jaoks üks raskemaid ülesandeid. Antud ülesanne ei ole raske ainult arvutitele vaid ka inimkonnale, kellel on erinevaid teooriaid sellest, kuidas meie aju töötleb ning mõistab emotsiooni. Enamik teooriaid emotsioonide kohta ütlevad, et põhiemotsioonid on meile sündides kaasa antud geneetiliselt. Ehitatud emotsiooni teooria (TCE) väidab, et meie aju pidevalt kasutab meie eelnevaid kogemusi selleks, et juhtida meie edasisi tegevusi ja genereerida peas emotsioone. Iga olukorra jaoks kus oleme tekitatakse uus emotsiooni juhtum. Selline lähenemine muudab üldist arusaama sellest, kuidas emotsioone klassifitseeritakse ja annab meile võimaluse kirjeldada emotsioone mitmedimensionaalsete väärtustega – valentsiga, erutusega ning domineerivus. Kirjeldades emotsionaalseid tundeid läbi nende väärtuste saame me hakata emotsioone võrdlema ning tänu sellele neid peegeldama läbi tarkvara, mis lubab meil luua rakendusi, mis parendavad inimeste suhtlust arvutitega. Sellist meetodit kasutades on võimalik luua inimese aju simulatsioon, mis ei ürita leida parimat vastet õpitud teksti seast nagu seda praegu teevad masinõppe mudelid. Antud simulatsioon oleks iseõppiv ning emotsionaalselt tark. Antud magistritöö uurib ehitatud emotsiooni teooriat ning üritab rakendada seda ehitades simulatsioonirakenduse. Parendades emotsionaalset intelligentsust rakendustes, mis suhtlevad inimestega, saavad arvutid hakata paremini hindama inimeste emotsionaalset seisundit ja käituda vastavalt.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Prof. Kuldar Taveter
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF Lisad