WYSIWYS edasiarendused Eesti ID-kaardi brauseris allkirjastamise arhitektuurile

Nimi
Toomas Aleksander Veromann
Kokkuvõte
Alates esimeste ID-kaartide väljastamisest Eestis on loodud sadu miljoneid digiallkirju. Erinevalt paberil esitavatest dokumentidega, kus allkirjastajatel on võimalus dokumentide sisuga eelnevalt tutvuda, antakse internetis allkirju ilma dokumentide tegelikku sisu nägemata. Allkirjastajatele näidatavate dokumentide asemel saadavad teenusepakkujad brauseris allkirjastamise laiendusele räsiväärtuse, mille pealt luuakse krüptograafiline allkiri. Sellist viisi allkirjastamine on mugav nii teenusepakkujatele kui ka allkirjastajatele, kuid ei kaitse allkirjastajaid selle eest, et teenusepakkujad paluvad neil allkirjastada
midagi, millele kasutajad ei pruugi olla nõus alla kirjutama. Selle töö tulemusena valmis olemasolevale brauseris allkirjastamise lahendusele kaks “see, mida näed, seda allkirjastad” (ingl. What You See Is What You Sign (WYSIWYS)) täiendust. Väljapakutud täiendused implementeeriti kasutusel olevat ID-kaardi tarkvara modifitseerides ning leidusid analüüsiti. Need edasiarendused võimaldavad kasutajatel eelnevalt tutvuda veebikeskkondades allkirjastatavate dokumentidega ning dokumente allkirjastada sama enesekindlusega nagu paberdokumente.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Arnis Paršovs
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF