arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


WYSIWYS edasiarendused Eesti ID-kaardi brauseris allkirjastamise arhitektuurile
Nimi Toomas Aleksander Veromann
Kokkuvõte Alates esimeste ID-kaartide väljastamisest Eestis on loodud sadu miljoneid digiallkirju. Erinevalt paberil esitavatest dokumentidega, kus allkirjastajatel on võimalus dokumentide sisuga eelnevalt tutvuda, antakse internetis allkirju ilma dokumentide tegelikku sisu nägemata. Allkirjastajatele näidatavate dokumentide asemel saadavad teenusepakkujad brauseris allkirjastamise laiendusele räsiväärtuse, mille pealt luuakse krüptograafiline allkiri. Sellist viisi allkirjastamine on mugav nii teenusepakkujatele kui ka allkirjastajatele, kuid ei kaitse allkirjastajaid selle eest, et teenusepakkujad paluvad neil allkirjastada
midagi, millele kasutajad ei pruugi olla nõus alla kirjutama. Selle töö tulemusena valmis olemasolevale brauseris allkirjastamise lahendusele kaks “see, mida näed, seda allkirjastad” (ingl. What You See Is What You Sign (WYSIWYS)) täiendust. Väljapakutud täiendused implementeeriti kasutusel olevat ID-kaardi tarkvara modifitseerides ning leidusid analüüsiti. Need edasiarendused võimaldavad kasutajatel eelnevalt tutvuda veebikeskkondades allkirjastatavate dokumentidega ning dokumente allkirjastada sama enesekindlusega nagu paberdokumente.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Arnis Paršovs
Kaitsmise aasta 2021
PDF