Sünteetiliste sensoriandmete genereerimine IoT-seadmete autentseks emuleerimiseks

Nimi
Afsana Khan
Kokkuvõte
Asjade internet (IoT) on igapäevaelu füüsiliste objektide ühendamine üle interneti, et võimaldada neil üksteist identifitseerida ning omavahel suhelda. Asjade interneti areng viimastel aastakümnetel on kiiduväärt. Selle märkimisväärne kasv on toonud kaasa IoT muutumise kasvavaks tööstusks, luues võimalused uute toodete, teenuste ja süsteemise loomise ning nõuab seetõttu kvaliteedi tagamist. Need süsteemid on loomult väga keerulised ning neid kasutatakse juba reaalsestes keskkondades. Nendel põhjustel on tähtis IoT-süsteeme ja seadmeid testida. IoT-süsteemide heterogeensus, mis võivad koosneda paljudest tuhandetest interaktiivstest täituritest, anduritest ja kasutajatest, teeb selle ülesande uskumatult keeruliseks. Väga oluline aspekt IoT süsteemide testimisel on kohalike seadmete kaasamine testimisel, et arvesse võtta seadmete individuaalne käitumine. Sellise suure hulga IoT seadmete füüsiline kasutuselevõtt ei ole aga siiski alati teostatav kulude, ressursside kättesaadavuse ja ajakulu tõttu. Selle konkreetse probleemi lahendamiseks on oluline kasutada andmete generaatoreid, mis võimaldaksid genereerida sünteetilisi IoT andmeid, mis omakoda võimaldaks emuleerida reaalsete IoT seadmete käitumist. Sellest väljakutsest motiveeritult keskendub see lõputöö avatud lähtekoodiga tööriistade hindamisele päris-andmete sarnaste andmete genereerimiseks, mis põhinevad olemasolevate IoT andmete jälgimisel, võrreldakse nende lahenduste plusse ja miinuseid ning lisaks pakutakse välja lähenemine, mis toimiks tõhusamalt vajalike nõuete täitmiseks ja oleks korduvkasutatav. Lisaks valideeritakse välja pakutud lahendus genereerides andmed olemasolevate andmekogude põhjal ning võrrelddakse tulemusi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Pelle Jakovits, Mainak Adhikari
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF