Hackathoni korraldaja teadlikkus armatuurlaud

Nimi
Abdul Wahab
Kokkuvõte
Praegu puudub häkatoni korraldajatel piisav võimekus haldamaks veebis korraldatavaid häkatone. Traditsiooniliste häkatonide puhul, kus inimesed viibivad füüsiliselt koos, on välja kujunenud tavad ning leidub ka kirjandust, mis toetab häkatonide korraldamist, kuid neid eksisteerivaid võtteid ei saa üle kanda veebis toimuvatele üritustele. Käesolev uurimus proovib selgitada, kuidas saab kasutada eksisteerivat taristut, et anda korraldajatele parem ülevaade veebipõhisel häkatonil toimuvast. Täpsemalt keskendub uurimus sellele, millist informatsiooni häkatoni korraldajad vajavad üritusest parema ülevaate saamiseks, kuidas seda informatsiooni saada ja kuidas seda häkatoni korraldajatele esitleda. Uurimuse raames me tutvume CSCW kirjandusega, et omandada teoreetiline arusaam sellest, millist informatsiooni on tarvis, et häkatoni korraldajad saaksid üritusest parema ülevaate. Vastava info saame me nelja häkatoni töötlemata vestlusandmetest. Me loome koondpaneeliga veebirakenduse esitamaks seda informatsiooni häkatoni korraldajatele.

Veendumaks selle informatsiooni vajalikkuses ja koondpaneeli kasutuskõlblikkuses anti ette uuringus osalejatele erinevad situatsioonid, millega veebipõhiste häkatonide korraldajad tüüpiliselt kokku puutuvad. Osalejate interaktsioon koondpaneeliga salvestati ning sellele järgnes küsitlus. Küsitluse andmete töötlemisel selgitati välja koondpaneelil oleva informatsiooni asjakohasus ning võimalused kuidas veebirakenduse koondpaneeli paremaks muuta. Kuigi osalejad jäid üldiselt rahule veebirakenduse koondpaneeliga, oleme välja toonud sammud, kuidas koondpaneeli saaks täiustada. Uurimuse tulemusest järeldub, et veebipõhiste häkatonide korraldajatele on loodud koondpaneel kasulik saamaks üritusest paremat ülevaadet.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Alexander Nolte
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF