Tavakasutajale mõeldud LiDAR sensori kasutamine 3D rekonstruktsiooniks

Nimi
Martin Nõmm
Kokkuvõte
Käesolev bakalaureusetöö võtab kokku IPad Pro 2020 LiDAR sensori testimise kui 3D-skaneerijana. Tehtud on analüüs raskustest, mis esinevad 3D-skaneerimisega ja kuidas neid lahendada. Töö annab ülevaate erinevatest skaneeritud objektidest ja toob välja objektid, mida kergem või halvem skaneerida. Lisaks on välja toodud erinevaid töötlus meetodeid, millega mudeli kvaliteeti võimalik parandada. Lõpptulemuste analüüsiks on loodud demorakendus, kus on võimalik vaadelda mudeleid ja nende kvaliteeti.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Madis Vasser
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF Lisad