arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tavakasutajale mõeldud LiDAR sensori kasutamine 3D rekonstruktsiooniks
Nimi Martin Nõmm
Kokkuvõte Käesolev bakalaureusetöö võtab kokku IPad Pro 2020 LiDAR sensori testimise kui 3D-skaneerijana. Tehtud on analüüs raskustest, mis esinevad 3D-skaneerimisega ja kuidas neid lahendada. Töö annab ülevaate erinevatest skaneeritud objektidest ja toob välja objektid, mida kergem või halvem skaneerida. Lisaks on välja toodud erinevaid töötlus meetodeid, millega mudeli kvaliteeti võimalik parandada. Lõpptulemuste analüüsiks on loodud demorakendus, kus on võimalik vaadelda mudeleid ja nende kvaliteeti.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Madis Vasser
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad