Digitaalsete toodete mõõtmine – Grey kirjanduse ülevaade

Nimi
Anna Albert
Kokkuvõte
Digitaalsete toodete arv kasvas drastiliselt ja võttis olulise osa inimeste igapäevases elus. Digitaalsed tooted toodavad massiivseid andmemahtusid mis lubavad mõõta toote aspekte. Digitaalsete toodete tooteomanikud kasutavad meetrikaid et mõõta toote aspekte. Kasutades mõõtmisest saadud informatsiooni, tooteomanikud teevad paremaid tooteotsuseid, jälgivad toote edukust ning ehitavad toodet mis vastab kliendi vajadustele ja lisab väärtust. Kuid digitaalsete toodete mõõtmine ei ole kajastatud akadeemilistes uuringutes.
Seega, antud uuringus on kajastatud digitaalse toote meetrikate teema, nendega mõõdetavad digitaalsete toodete aspektid, aspektidele mõjutavad faktorid, informatsioon mida tooteomanikud saavad nendest meetrikatest, tööriistad meetrikate mõõtmiseks ning visualiseerimismeetodid.
Uuringu meetodiks valitud halli kirjanduse ülevaade sünteesib andmed mitteametlikkest publitseerimisallikatest, milles tooteprofessionaalid kirjutavad oma tootemõõtmise strateegiatest. Antud uuringu praktiliseks panuseks on digitaalse toote meetrikate raamistik mis pakub tooteomanikele juhendit erinevate tooteaspektide mõõtmiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d)
Fredrik Milani
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF Lisad