IT analüüsi protsessi analüüs ja parandamine – juhtumikäsitlus Helmeses

Nimi
Kertrud Järg
Kokkuvõte
Tarkvaraarendusprotsesside ja tarkvaraarendajate töötõhususe kohta on olemas mitmeid uurimusi. IT analüütiku roll tarkvaraarendusprotsessis on aga sama oluline. On väga oluline, et IT analüütik teeb oma tööd hästi, sest neid näeb ja nendega suhtleb klient kõige rohkem arendustiimist. Siiski ei ole leitud uurimusi analüüsiprotsessi või selle parandamise kohta.
Antud magistritöö eesmärk on välja töötada meetod IT analüütikutele nende tööprotsessi ja töökvaliteedi parandamiseks. Et eesmärki saavutada, analüüsiti algset seisundit, viidi läbi intervjuud viie IT analüütikuga ning kirjanduse uuring, et tuvastada võimalikud parandamise valdkonnad, mis hiljem prioritiseeriti. Põhinedes eelnevale, pakuti välja uus analüüsiprotsess.
Intervjueeritud IT analüütikud hindasid uut analüüsiprotsessi, kes kõik nõustusid, et uus protsess võiks aidata parandada IT analüüsi kvaliteeti. Järgmine samm on uut protsessi kasutada, et koguda andmeid mille põhjal otsustada, kas uus protsess parandas analüütiku töökvaliteeti või on vaja teha mõningaid muudatusi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF