Operatsioonisüsteemi Windowsi 11 standardsed riistvara turbetehnoloogiad ja nende turvaline kasutamine HP Elitebook 840 G8 näitel

Nimi
Keity Raudmäe
Kokkuvõte
Käesoleva töö eesmärk on luua eestikeelne materjal tänapäevastest standardsetest riistvara turbetehnoloogiatest, mis Microsoft Corporationi uue Windows 11 operatsioonisüsteemiga on päevakorda kerkinud. Töös kirjeldatakse turbetehnoloogiaid nagu turbeprotessor, turvaline käivitus ning virtualiseerimispõhine turvalisus. Nendest turbelahendustest tulenevalt on täpsemalt kirjeldatud turbeprotsessoriga seotud Windowsi turbefunktsioone BitLocker ning Windows Hello. Lisaks eestikeelsele materjalile on töö üheks väljundiks riistvaraliste turbelahenduste praktiline testimine Windows 11 operatsioonisüsteemis ning HP Elitebook 840 G8 seadmel.
Töö teoreetilise osa tulemuseks on turbetehnoloogiatest eestikeelne materjal, millele on võimalik lugejal oma töös vajadusel toetuda. Praktilise osa tulemusena tõdeti, et HP Elitebook 840 G8 seadmel on tootja poolt turbetehnoloogiate kasutamine tehtud mugavaks ja kasutajast sõltumatuks. Lisaks järeldati, et Windows 11 turbelahendused on kasutatavad ka operatsioonisüsteemis Windows 10, kui seade vastab turbetehnoloogiate nõuetele.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Alo Peets
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF