Kontrolltööde koostamise ja hindamise juhendite loomine Tartu Ülikooli kursusele „Programmeerimine“

Nimi
Triinu Aug
Kokkuvõte
Töö eesmärgiks on luua Tartu Ülikooli kursusele „Programmeerimine“ juhendid kontrolltööde koostamiseks ja hindamiseks, et kahe kokkuvõtliku hindamise eesmärki täitva kontrolltöö erinevate variantide koostamine oleks õppejõudude jaoks üheselt arusaadav ja mugav ning oleks tagatud erinevate variantide raskusastmete võrdsus ja lahenduste ühtlane hindamine. Selle jaoks analüüsiti kursuse 2021/2022 sügissemestril toimunud kontrolltööde tulemusi, ülesandeid ja kontrolltöödele antud tagasisidet ning seejärel fikseeriti analüüsi tulemuste põhjal aspektid, millele kontrolltöid koostades peab tähelepanu pöörama. Loodud juhenditele andsid tagasisidet kursuse juhtivad õppejõud ning praktikumijuhendajad. Saadud tagasisidet arvesse võttes valmisid universaalsed ja detailsed juhendid, mis on kursuse töös hästi rakendatavad.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tauno Palts
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF