Keskse tollivormistuse funktsionaalsuse analüüs automatiseeritud ekspordisüsteemis

Nimi
Carmen Akkermann
Kokkuvõte
Selle lõputöö eesmärk on kirjeldada Eesti automatiseeritud ekspordisüsteemi keskse tollivormistuse funktsionaalsuse analüüsi, luues talitlusmalle ja olekumasinaid. Talitlusmallide joonistamiseks kasutati programmi Visual Paradigm, olekumasinate jaoks Eclipse’i pistikprogrammi Yakindu. Analüüs lähtub peamiselt alusdokumendist „Design Do-cument for National Export Application“ ning Maksu- ja Tolliameti kui kliendiga peetud koosolekutest. Töö tulemusena loodi ja kirjeldati seitse talitlusmalli, üks olekumasin, sh üks alamolekumasin, ning täiendati teiste analüütikute loodud olekumasinat ühe olekuga. Neid kasutatakse tarkvaraarenduse järgmistes etappides, kirjutades kasutusmalle ja luues nende põhjal programmeerijatele ülesandeid süsteemi realiseerimiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Arne Ansper, Helle Hein
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF