Objektorienteeritud programmeerimise õppematerjalide koostamine Tartu Ülikooli kursusele “Programmeerimine”

Nimi
Georg Demidov
Kokkuvõte
Tartu Ülikooli kursust "Programmeerimine" oleks kasulik täiendada objektorienteeritud programmeerimise õppematerjalidega, sest kursusel ei käsitleta objektorienteeritud programmeerimist. Selle jaoks oleks vajalik luua kahe nädala jagu praktikumi- ja koduülesandeid ning õpiku peatükke, mis tutvustaksid uut teemat. Objektorienteeritud programmeerimise teema tutvustus on oluline, sest see aitab tudengitel paremini mõista, kuidas saab suuremat ülesannet lahti harutada väiksemateks alamülesanneteks. Lisaks on esimese aasta informaatika eriala tudengitel kevadsemestril õppeaine „Objektorienteeritud programmeerimine“. Uute materjalide abil tehakse tudengitele sissejuhatus kursusesse ning antakse esialgne ülevaade objektorienteeritud programmeerimise põhitõdedest.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Helle Hein, Tauno Palts
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF