Programmeerimise kursuse jaoks materjalide koostamine

Nimi
Ott Pärn
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö raames loodi ja muudeti Tartu Ülikooli aine Programmeerimine (LTAT.03.001) õppematerjale. Kuna aines pole ammu materjale uuendatud, siis ei ole praegused meetodid enam aktuaalsed ja kõige efektiivsemad. Materjalide muutmiseks uuriti erinevaid Pythoni programmeerimise algkursuseid. Muutmiseks otsustati võtta 8 esimese nädala teemad. Töö käigus muudeti teemade sisu ja järjekorda, et toetada nendest arusaamist. Igat uut teemat võrreldi mitmete Pythoni kursustega ja loodi kursuse õpiku abiga uuendatud materjalid. Iga teema kohta loodi kirjalikud informatiivsed materjalid, praktikumiülesanded, kordamistestide küsimused ja hindeliste testide jaoks mõeldud küsimused.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Reimo Palm
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF