Murelahendajate koostamine Tartu Ülikooli kursuse „Sissejuhatus andmebaasidesse“ jaoks

Nimi
Karolin Kivilaan
Kokkuvõte
„Sissejuhatus andmebaasidesse“ on kursus Tartu Ülikoolis, mille sihtrühmaks on
üliõpilased, kes ei õpi arvutiteaduse instituudi õppekavadel. Kursusel õpetatakse
struktuurpäringukeelt SQL ning kasutatakse lisaks klassiruumis toimuvale infovahetusele ka asünkroonset suhtlust. Need aspektid võivad õppimisel kaasa tuua erinevaid keerukusi ja võib juhtuda, et õppijad vajavad abi iseseisva ülesande lahendamisel. Bakalaureusetöö eesmärk oli koostada kursusele abistavad murelahendajad, mis on olemuselt vihjete komplektid ülesande tüüpilisematest probleemsetest kohtadest õppija edasi aitamiseks. Murelahendajate koostamiseks analüüsiti foorumipostitusi ja iseseisvates töödes tehtud vigu. Viidi läbi intervjuud kursuse õppejõududega levinumate murekohtade leidmiseks. Koostatud õppematerjalidele küsiti tagasisidet kursusel osalenud üliõpilastelt ja kursuse
õppejõududelt. Viie iseseisva töö ülesannete jaoks koostati viis murelahendajat.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Piret Luik, Marina Lepp
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF