Kursuse „Sissejuhatus andmebaasidesse“ praktikumimaterjalide loomine

Nimi
Uku Roio
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk oli koostada praktikumimaterjale Tartu Ülikooli kursuse „Sissejuhatus andmebaasidesse“ (MTAT.03.105) jaoks. Materjale koostati ADDIE
õppematerjalide loomise mudel põhjal. Töö tulemusena valmis Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi kursuste veebilehele kaheksa peatükki praktikumimaterjale, mille põhirõhk oli SQL päringukeele õpetamisel koos interaktiivsete enesekontrollitestidega. Materjalide hindamiseks viidi läbi küsitlus kursuse õppejõudude seas.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Piret Luik
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF