arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kursuse „Sissejuhatus andmebaasidesse“ praktikumimaterjalide loomine
Nimi Uku Roio
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk oli koostada praktikumimaterjale Tartu Ülikooli kursuse „Sissejuhatus andmebaasidesse“ (MTAT.03.105) jaoks. Materjale koostati ADDIE
õppematerjalide loomise mudel põhjal. Töö tulemusena valmis Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi kursuste veebilehele kaheksa peatükki praktikumimaterjale, mille põhirõhk oli SQL päringukeele õpetamisel koos interaktiivsete enesekontrollitestidega. Materjalide hindamiseks viidi läbi küsitlus kursuse õppejõudude seas.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Piret Luik
Kaitsmise aasta 2022
PDF