Delta Wi-Fi positsioneerimise süsteem

Nimi
Anton Slavin
Kokkuvõte
Inimese asukoha määramiseks hoone sees on olemas mitu lahendust. Traditsioonilised ehitusmaterjalid nagu betoon ja teras oluliselt vähendavad satelliitide signaali tugevust, seega on vajadus alternatiivsetele positsioneerimise meetoditele.
Selle töö eesmärk on uurida, millised on laialt kasutatavad lahendused positsioneerimiseks hoone sees, nendest valida kõige sobivam lahendus ning luua interaktiivne rakendus Delta hoone jaoks. Rakendus peab sisaldama hoone korruseplaane, mille peale kujutatakse kasutaja ennustatud asukoht. Kuigi sarnased lahendused on juba uuritud Delta hoone jaoks, ükski eelmine töö ei kasutanud kaalutud keskmise ja triangulatsiooni meetodeid positsioneerimiseks ja ükski töö ei valmistanud interaktiivset rakendust hoone plaaniga, kus kasutaja asukoht on ennustatud koordinaatides.
Selle töö tulemusena on ehitatud rakendus keeles Python kasutamiseks Delta hoone sees. Rakendus ennustab kasutaja asukohta piisavalt täpselt hoone korruseplaanide, ruuterite andmebaasi ning kaalutud keskmise ja trilateratsiooni meetodite abil. Lisaks, valminud rakendus sisaldab lisafunktsioone ja interaktiivset vahendit uute ruuterite salvestamiseks andmebaasi. Kuigi rakenduse ennustuste täpsus on piisav kasutamiseks Delta hoones, paremate tulemuste saavutamiseks võib rakendada ka tõsisemaid positsioneerimise meetodeid. Lisaks, tuleb leida rohkem võtteid optimeerida rakenduses kasutatud valemite muutujad. Lõpuks, kuigi rakendus töötab mitmel erineval platvormil, mõnedel süsteemidel pole tulemused sama optimaalsed, mis on tingitud riistvara ja sisseehitatud tarkvara erinevustest.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Danielle Melissa Morgan
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF