Praktikumimaterjal: Mobiilirakenduse turvatestimine

Nimi
Geitrud Pank
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua õppematerjal Tartu Ülikooli kursusele “Tarkvara testimine” (LTAT.05.006) mobiilirakenduse turvalisuse testimise teemal. Töö seletab lahti kursuse, üldiselt turvalisuse testimise ja täpsemalt mobiilirakenduse turvatestimise, kirjeldab loodud materjale ja praktikumi nende materjalide põhjal, esitab ja analüüsib tudengite ja praktikumijuhendajate tagasiside tulemusi ning soovitab materjalide sisu parandusi. Õppematerjal võeti kasutusele 2022. aasta kevadsemestril.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl, Hina Anwar
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF